ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور

خدمات تخلیه، بارگیری و انبارداری گمرکی و جابجایی و حمل و نقل کالا

انجام مذاکرات و خرید خارجی

ترخیص قطعی و موقت کالا

ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی

حمل ونقل دریایی

حمل ونقل دریایی محموله پروژه ها در محدوده آب های داخلی ایران و خلیج فارس

اخذ بیمه نامه

اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی

کالارسانی سریع

کالارسانی سریع ازکلیه مبادی ورودی و گمرکات کشوربه انبارهای مورد نظر

ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی

ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی

مطالعه بیشتر

ترخیص کالا بصورت حمل یکسره

ترخیص کالا بصورت حمل یکسره

مطالعه بیشتر

خدمات تخلیه، بارگیری، انبارداری

 خدمات تخلیه، بارگیری، انبارداری گمرکی، امکانات جابجایی و توزین کالا

مطالعه بیشتر

 

حمل ونقل دریایی محموله

حمل ونقل دریایی محموله پروژه ها در محدوده آب های داخلی ایران و خلیج فارس

مطالعه بیشتر

حمل ونقل و ترانزیت داخلی وخارجی

حمل و نقل وترانزیت داخلی وخارجی با کامیون های شرکتی

 

مطالعه بیشتر

زمینه های فعالیت شرکت

ارتباط با ما

 ما در شبکه های اجتماعی

JoomShaper